Święto Konstytucji 3 - Maja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2021

Uchwalona 3 maja 1791 r. na sejmie Czteroletnim ustawa regulujaca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucja . Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej - zachowała stanową strukture społeczeństwa , ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego . Najej podstawie przyjeto monteskiusztowski podział władz na prawodawczą , wykonawczą i sadowniczą , a także zniesiono m.i. liberum veto, konfederacje i wolna elekcję. Choć  Konstytucja 3 Maja  obowiazywała jedynie 14 miesięcy była wiekim osiągnięciem narodu polskiego chcacego zachowac niezalezność panstwowa oraz zapewnić mozliwośc rozwoju gospodarczego i politycznego kraju .

Orginał rekopiśmienny Konstytucji 3 Maja początkowo przechwowany był w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego , uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego . w latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównych Akt Dawnych .

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Konstytucja 3 Maja

    Konstytucja 3 Maja